Quà tặng xanh hay còn gọi là quà tặng thân thiện môi trường với chất liệu
hoàn toàn tự nhiên như: tre, gỗ, trúc, gỗ dừa già, lục bình, cỏ bàng, cói,
mây… được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm tự nhiên không gây hại
môi trường. Thay thế hoàn toàn các chất liệu nhựa, nilong sử dụng 1 lần, rác
thải nhựa ra bên ngoài môi trường

Hiển thị tất cả 14 kết quả